Copyright 2018 Heysem Sühan Beyaztaş.

dragos_render_1 dragos_render_2 dragos_render_3 dragos_render_4 dragos_render_5 dragos_render_6 dragos_render_8

Project Team:
Heysem Sühan Beyaztaş

Dragos Residence

s4 s1

Project Team:
Heysem Sühan Beyaztaş ve Erdem Dokuzer

Su Adana Culture and Recreation Center

 

Project Team:
Heysem Sühan Beyaztaş, Erdem Dokuzer, Samprie Chatziachmet, Gufran Baykal

Project Name: Mersin Chamber of Trade and Industry Service Building

M3 M6

Project Team:
Heysem Sühan Beyaztaş, Erdem Dokuzer, Kerem Ercoşkun, Pelin Kadıoğlu

Mersin Health Platform Service Building

E1 E2A

Project Team:
Heysem Sühan Beyaztaş

Etiler District Library

B1 B2 B3

Project Team:
Heysem Sühan Beyaztaş

Beyaz ev Cafe & Brunch

TR | EN
About Us

Heysem Suhan Projects & Architecture has been emerged as an architectural project service initiative in 2011. The company aims to serve to make connection inbetween construction period and imagination period of a building. Heysem Suhan Projects & Architecture is a design and project office. We are responsible the entegration of all branches that serves the art of building in the context of architecture.

TR | EN
Press

We have been deemed to deserve the mention award on the competiton of ”Mersin Health Platform Service Building”

kolokyum.com

We have been deemed to deserve the first award on the competiton of ”Adana in My Dream” arranged by ÇUGİAD

Sabah

TR | EN
Blog

Su Adana Proje Yarışması 06/01/15

Su ADANA, Çukurova Genç İş adamları Derneğinin düzenlediği ”Hayalimdeki Adana” adlı fikir bazlı proje yarışması kapsamında hazırlanmış bir konsept projedir. Proje Adana şehrinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla üretilmiş olup düzenlenen yarışmada ”birinciliğe” değer görülmüştür. Bu sebeple takdirlerinden dolayı değerli jüri üyeleri ve ÇÜGİAD’a teşekkürü bir borç biliriz.

Adana zengin su kaynaklarına sahip bir şehir olmakla birlikte, kentin sosyal anlamda bu su kaynaklarını yeterli kullanamadığı görülmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan, Seyhan ve Ceyhan nehirleri gibi iki büyük akarsuya sahip olan, baraj gölleri, su kanalları ve bir lagünü coğrafyasında barındıran kentte şehir halkının suya ve su kültürüne göreceli olarak uzak durduğu görülmektedir. Adana, Çukurova’sı ile daima toprağın şehri olarak tanınmış olsa da bölge su kaynakları açısından da ün yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Suyun insan yaşamına çok az temas ettiği bu kentte su kültürünün yerleşmesi ve su ile barışık bir toplumsal yapı yaratma amacıyla bir ‘’Su Kültür Parkı’’ kurulması önerilmiştir. Buna göre yarışma kapsamında Adana kentine hizmet edecek bünyesinde su yaşamının tanıtıldığı akvaryumlar, sergi alanları, gösteri merkezleri, eğitim birimleri, sinema salonları ile kafeterya, restoran ve alışveriş birimlerinin bulunduğu bir proje önerilmiştir.

Adana kenti su bölgeleri Adana kenti su bölgeleri[/caption]
Geleceğin Adanasını yaratma sürecinde sosyal sürdürülebilirlik bağlamında başta genç nesle yönelik olmak üzere toplumun tüm kesimlerine projede su kültürünü benimsetecek eğitim ve tanıtım programları kullanılmıştır. Su, projenin ana temasını oluşturmaktadır. Proje ile Adana’nın turizmine ve kent ekonomisine katkı sağlanması, kentin sosyal hayatının suya taşınması ve su kültürüne sahip bir kent içi sosyal yapının oluşturulması amaçlanmıştır.
Projenin Adana’da kent ile suyun buluştuğu önemli bir hat olan Seyhan nehri aksı üzerinde konumlandırılması uygun görülmüştür. Buna göre şehir merkezi ile nehir arasındaki sosyal bağlantının merkez park güzergahında daha elverişli olacağı tespit edilmiştir. Bu bölgedeki iki önemli yaya ve araç akslarından biri merkez park ile diğeri ise Galeri İş merkezi ile kesişmektedir. Parka müdahale konusu tartışma dışı olmakla birlikte en uygun yerin Galeria iş merkezi arazisi olduğu görülmüştür. Galeria İş Merkezi; işlevini yitirmiş, su ve şehir arasında adeta bir duvar ören, içe dönük, hantal niteliği ile Adana’nın su ile buluşmasını engelleyen bir yapı olması sebebiyle eleştirilmiştir. Bu yüzden yapının yıkılmasının ve ‘’Su Kültür Parkı’’ projesinin bu arazi üzerinde hayata geçirilmesinin projenin sürdürülebilirliği açısından daha doğru bir karar olduğu sonucuna varılmıştır.Aynı zamanda kentten Merkez Park’a gelen iki önemli yaya ulaşım aksının Fuzuli caddesi üzerinde kesintiye uğradığı noktalarda yaya ulaşımının park ve su’ya erişimini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması da önerilmiştir.

Proje 120.000 m2 alan üzerine 25.000 m2 kapalı olan olarak tasarlanmıştır. Yapı, Galeria iş merkezinin aksine nehir ile temas edecek şekilde konumlandırılmış yeşil alan arka plana bırakılarak merkez parkın sürekliliği sağlanmıştır. Ana yapının zemin katında dünya denizlerine ait canlılar ile Anadolu coğrafyasındaki deniz, göl ve nehirlere ait canlıların sergilendiği akvaryumlar bulunmaktadır. Bu katta aynı zamanda dalgıç eğitimlerinin verileceği özel bir eğitim alanı ile kafeterya ve çocuk oyun alanları tahsis edilmiştir. Birinci katta yönetim birimlerinin yanı sıra su kültürünü tanıtıcı eğitim programlarının verilebileceği seminer salonları ile sinema gösterim alanı tasarlanmıştır. İkinci kat; deniz ve denizciliğe ait  daimi bir müze ile geçici sergilerin verilebileceği bir alan olarak ayrılmıştır. Üçüncü kat panoramik Seyhan nehri manzarasını gören restoran, bar ve kafeteryalarla işlevlendirilmiştir. Sosyal hayatın suya temas etmesi amacıyla bir iskele tasarlanmıştır. İskeledeki sosyal hayat,  çevresinde konumlandırılan kafeterya ve restoranlarla beslenmiştir. İskelenin hemen arkasında alışveriş birimlerinin bulunduğu bir iç sokak yaratılmıştır. Bu sayede kente ait sosyo-ekonomik yapının da su ile yakın temasa geçirilmesi hedeflenmiştir.


Yapının formu Seyhan nehrinin kıvrımlarından esinlenerek tasarlanmıştır. Organik formun yarattığı yüzey artışı sayesinde hava ile maksimum temas sağlanmış bu sayede sıcak iklime sahip Adana’da yapının soğutma yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda yapı, yeşil çatı örtüsü ile örtülerek yapı içi ısıl dengenin korunmasına katkıda bulunulmuştur. Bu durum yapının enerji etkin bağlamda ekolojik bir karaktere sahip olmasını sağlamıştır.
11


TR | EN
Contact

Heysem Suhan Projects & Architecture- Adana

Kurtuluş mah. Cumhuriyet cad. MNS Plaza k:4/19
No: 50.1
Seyhan- ADANA
T: +90 322 454 44 77
E: info@heysemsuhan.com

Heysem Suhan Projects & Architecture- İstanbul

Eski Bağdat Caddesi
No: 19/5
Bostancı – İstanbul
T: +90 216 706 14 27
F: +90 216 706 12 84
E: info@heysemsuhan.com

Contact Form

TR | EN
portre

Heysem Sühan Beyaztaş

Kurucu / Baş Mimar

Morbi tristique sagittis ornare. Mauris egestas rhoncus arcu in fringilla. Aenean nec porta ante, et malesuada purus. Quisque auctor molestie suscipit. Morbi tristique sagittis ornare. Mauris egestas rhoncus arcu in fringilla. Aenean nec porta ante, et malesuada purus. Quisque auctor molestie suscipit.

Sihem Eşme

Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert. Lorem ipsum del amert.